Proje Faaliyetleri

 

Farklıyız Aynıyız Projesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin mali işbirliği kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı uhdesinde Erasmus + programından finanse edilen ve Stratejik Kalkınma Derneği’nin faydalanıcısı ve yürütücüsü olduğu, kısa adı ile “Farklıyız Aynıyız Projesi” olan “Mülteci ve Göçmen Adaptasyonunu Kolaylaştırmak, Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Hakkında Farkındalığı Artırma” başlıklı Projesi 15 Mayıs 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

Bir yıl yıl sürecek olan projenin hedefi, Gelecek nesillerin barış ve uyumu sağlayacak biçimde açık fikirli olarak yetiştirilmeleri için değişik kültürlerden geldiği halde bir arada uyumla yaşayan bireylerin en çok ihtiyaç hissettiği güven kültürüne en büyük zarar veren hoşgörüsüzlük, insan hakları ihlalleri, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ülkemizde yeşermesine izin vermeden önleyici tedbirler oluşturarak toplumda göçmen ve mültecilerin sorunlarını bilen onların yaşadıkları olaylara karşı empati kurarak sorunlarını kavrayan ve çok kültürlü bir ortamda bireylerin hoşgörü ile birbirlerine olumlu bakabilmesini temin etmektir.

Proje, 13-30 yaş aralığındaki Gençlerin; Mülteci ve Göçmen Adaptasyonunu Kolaylaştırmak, Empati kurabilme, Irkçılık, Hoşgörüsüzlük, İnsan Hakları, Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı farkındalıklarını yaygın öğrenme modelli etkin eğitsel tedbirler yolu ile artırmayı amaçlamaktadır.

Proje Bilgileri

Adı
Mülteci ve Göçmen Adaptasyonunu Kolaylaştırmak, Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Hakkında Farkındalığı Artırma Projesi

Kısa Adı
Farklıyız Aynıyız Projesi

Süresi
12 ay (15 Mayıs 2019 – 14 Mayıs 2020)

Bütçesi
33.924,00 Avro

Uygulama Yeri
Şanlıurfa

Projenin Hedef Grupları
13-30 yaş aralığındaki gençler

Fon Sağlayıcı
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği

Sözleşme Makamı
T.C. Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Yararlanıcı
Stratejik Kalkınma Ajansı (SKADER)

Koordinatör
Stratejik Kalkınma Ajansı (SKADER)

Proje Faaliyetleri

13-30 yaş aralığındaki Gençlerin; Mülteci ve Göçmen Adaptasyonunu Kolaylaştırmak, Empati kurabilme, Irkçılık, Hoşgörüsüzlük, İnsan Hakları, Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı farkındalıklarını yaygın öğrenme modelli etkin eğitsel tedbirler yolu ile artırmayı amaçlayan proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır:

Göç ve ilişkili etmenler bilgi düzeylerini ölçmek üzere hedef gruplara anket uygulanması,

Bilgilendirme materyallerinin hazırlanması,

Türkiye genelinde 13-30 yaş aralığında yer alan gençler arasında; Kısa Film, Röportaj, Fotoğraf yarışmalarının düzenlenmesi,

Zirve konferansı düzenlenmesi,

Kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi,

Politika öneri raporu oluşturulması.

Proje faaliyetlerinin başarıyla uygulanması aşağıdaki sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır:

Proje süreçleri neticesinde, Mülteci ve Göçmen Adaptasyonu kolaylaştırma, Empati, Irkçılık, Hoşgörüsüzlük, İnsan Hakları, Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı konularında gerçekleştirilecek yaygın öğrenme modelleri uygulanması sonrasında Gençlerin üreteceği politika öneri belgesinin yetkili ve ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlar ve STK’lar ile paylaşılarak karar alıcılar üzerinde bir etki bırakılmasıyla politika reformlarına etki etmektir.

13-30 yaş aralığındaki gençlerden oluşacak Proje hedef kitlemizde, yaygın öğrenme modelli faaliyetlere katılım yoluyla Mülteci ve Göçmen Adaptasyonun kolaylaştırılmasına destek olmak, toplumun mülteci ve göçmenlere empati ile bağ kurarak mevcut sorunları olumlu algılayabilme, Irkçılık, Hoşgörüsüzlük, İnsan Hakları, Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı konuları üzerine farkındalıklarını artıracaklardır.