Proje Süreç Bilgisi

Farklıyız Aynıyız Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı’nın proje sözleşme metnini imza attığı 10 Ekim 2019 tarihinden itibaren taahhüt ettiği proje faaliyetlerine ivedilikle başlamıştır.

23 Ekim 2019 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantı neticesinde proje ekibini oluşturmuş ve görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Projede paydaş kurumlar ile irtibata geçilerek istişareler yapılmış ve 24-29 Kasım 2019 tarihlerinde Şanlıurfa’da paydaşlarla proje toplantısı için karar alınmıştır.

Projemiz faaliyetleri kapsamında gençler arasında göç ve mültecilik algısını araştırmak ve proje faaliyetlerimizle birlikte meydana gelecek değişimlerin ölçümlenmesi için Prof. Dr. Şevket Ökten hocamız anket geliştirdi.

Projemizde devam eden süreçlerde yapılan görüşmeler neticesinde;

 • Stratejik Kalkınma Derneği,
 • Harran Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi,
 • Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi,
 • Mardin Artuklu Üniversitesi,
 • Adıyaman Üniversitesi,
 • Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
 • Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü,
 • Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü,
 • Mutluluğu İnşa Edenler Derneği

olarak çok katılımlı nitelikli ve fazla sayıda paydaş sayısına ulaşmıştır.

Yine oluşturulan online katılımcı formları oluşturularak gençlerim proje faaliyetlerine başvuruları alınmıştır.

Göç ve Mültecilik eksenli projemizde gençlerimize alanında uzman eğitmen kadrosu ile yaygın öğrenme temelli eğitici faaliyet içerikleri oluşturulmuştur.

Eğitmen kadromuz:

 • Prof. Dr. Şevket Ökten, Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Prof. Dr. Sedat Benek, Harran Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güzin Ağca Varol, Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şahin, Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Göçen, Harran Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gülerce, Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Projemizde toplumsal farkındalık artırıcı faaliyet olarak sponsorlar aracılığı ile Kısa Film, Fotoğraf ve Röportaj yarışmaları organize edilmiştir. En yüksek seviyede katılımın sağlanması için sosyal medyadan, internet sitesinden duyurular yapılmış yine afişler hazırlanarak Şanlıurfa geneli okullarda dağıtımı sağlanmıştır. Halihazırda pekçok başvuru alınmış olup süreç devam etmektedir.

Projemizin nihayetinde eğitmenlerimizin koordinasyonunda tamamen gençlerin etkin çalışmaları neticesinde oluşturularak hazırlanacak Politika Öneri Belgesinin en yüksek karar alıcılara ulaştırılması adına Ankara'da Nisan ayında Zirve Konferansı düzenlenecektir.