Belgeler

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme
Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış ve 05/09/1961 tarih ve 10898 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme"yi indirmek için Tıklayınız.

Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü
"Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü"nü indirmek için Tıklayınız.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini indirmek için Tıklayınız.

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
"Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"yi indirmek için Tıklayınız.

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi
"Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi"ni indirmek için Tıklayınız.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
10/12/1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edilen "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"ni inidirmek için Tıklayınız.