Türkiye Ulusal Ajansı tarafından organize edilen Proje Yönetim ve Yürütme Eğitimine katıldık

Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 11-12 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Proje Yönetim ve Yürütme Eğitimine Farklıyız Aynıyız Proje Ekibi olarak katılım sağladık.

01-12-2019 Haberler