Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısına dair bilgilendirme.

STRATEJİK KALKINMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 31/03/2021 Çarşamba günü Saat:19:00’da İlkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Cad. No: 71/8 Çankaya / Ankara adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 28/05/2021 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur. 12.03.2021

GÜNDEM:
1-Açılış Yoklama,
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
3- Divan Kurulunun Oluşturulması,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve İbrası,
5-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,
6-Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü,
7- Dernek Giriş ve Üyelik Aidatı Borçları ve Yetkilendirme,
8- Dernek Organlarının Seçim Yöntemi ve Seçimi,
9-Dilek ve Temenniler,
10- Kapanış.

09-04-2021 Haberler